Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Konštrukčný systém

Bungalov

nový článok

nový článok
Bungalov
 • tepelná izolácia medzi trámami
 • tepelná izolácia pod trámami
 • paronepriepustná fólia
 • rošt podhľadu
 • sadrokartón

Tepelno-technické vlastnosti stropnej konštrukcie
Koeficient prestupu tepla: U=0.19 W/m K
Tepelný odpor: R=5,34 m K/W

Viacpodlažný dom

1. alternatíva (spriahnutá konštrukcia, mokrý proces)

1. alternatíva (spriahnutá konštrukcia, mokrý proces)
 • Konečná podlaha 15 mm
 • Kročajová izolácia extrudovaný polystyrén 50 mm
 • Cementový poter 50 mm s spriahnutý s trámovou konštrukciou
 • PE fólia
 • OSB 3 doska 22 mm
 • Trámová konštrukcia 240 mm
 • Tepelná izolácia medzi trámami120 - 240 mm
 • Rošt podhľadu
 • Sádrokartónový podhľad 12,5 mm
Index stavebnej nepriezvučnosti stropnej konštrukcie
Rw=40 dB.
Spriahnutie cementového poteru s trámovou konštrukciou zabezpečuje dostatočnú únosnosť pre občianske stavby.

2. alternatíva (nespriahnutá konštrukcia, suchý proces)

2. alternatíva (nespriahnutá konštrukcia, suchý proces)
 • Konečná podlaha 15 mm
 • 2x sadrovláknitá podlahová doska 12.5 mm
 • Kročajová izolácia z minerálnej vlny
 • OSB 3 doska 22 mm
 • Trámová konštrukcia 240 mm
 • Tepelná izolácia medzi trámami120 - 240 mm
 • Rošt podhľadu
 • Sadrokartónový podhľad 12,5 mm

Index stavebnej nepriezvučnosti stropnej konštrukcie
Rw=37 dB.

3. alternatíva (spriahnutá konštrukcia, mokrý proces, priznané trámy)

3. alternatíva (spriahnutá konštrukcia, mokrý proces, priznané trámy)
 • Konečná podlaha 15 mm
 • Kročajová izolácia extrudovaný polystyrén 50 mm
 • Cementový poter 50 mm spriahnutý s trámovou konštrukciou
 • OSB 3 doska 22 mm
 • Trámová konštrukcia 240 mm


Index stavebnej nepriezvučnosti stropnej konštrukcie Rw=39 dB.
Spriahnutie cementového poteru s trámovou konštrukciou zabezpečuje dostatočnú únosnosť pre občianske stavby.

Strecha

1. alternatíva

1. alternatíva
 • Strešná krytina
 • Lata 50/50
 • Kontralata 50/50
 • Strešná fólia-poistná hydroizolácia
 • Krokva
 • Tepelná izolácia medzi krokvami
 • Parozábrana
 • Horizontálne kovové profily s tepelnou izoláciou
 • Vertikálny kovový profil
 • Sadrokartón

Tepelnotechnické vlastnosti strešnej konštrukcie
Koeficient prestupu tepla: U=0,188 W/m2.K
Tepelný odpor: R=5,314 m2.K/W

2. alternatíva

2. alternatíva
 • Strešná krytina
 • Lata 50/50
 • Kontralata 50/50
 • Strešná fólia-poistná hydroizolácia
 • Krokva
 • Tepelná izolácia medzi krokvami
 • Parozábrana
 • Horizontálne drevené latovanie s tepelnou izoláciou
 • Sadrokartón

Tepelno-technické vlastnosti strešnej konštrukcie
Koeficient prestupu tepla: U=0,188 W/m2.K
Tepelný odpor: R=5,314 m2.K/W