Administratívne budovy

hudak_0001 hudak_0004
Nadstavbou z väzníkových konštrukcií vytvorené podkrovné administratívne priestory.
polsnina_0004 polsnina_0002 polsnina_0005
Stavba realizovaná pre min. vnútra SR. Cieľom bola rekonštrukcia plochých striech na sedlové. Na vyššej budove bola strecha zrealizovaná z väzníkov bez využitia podkrovných priestorov. Spodná budova bola riešená z väzníkov s využitím podkrovných priestorov pre administratívu. Jedná sa o strechu manzardového tvaru, čo je zo statického hľadiska náročné riešenie. Keďže investor nepripustil pomocnú konštrukciu z ocele sú väzníky v strede podopreté stĺpmi. Týmto došlo na prvý pohľad k čiastočnému obmedzeniu podkrovných priestorov. Podporné stĺpy boli ale navrhnuté tak, aby pri tvorbe obytného podkrovia boli súčasťou steny a tým vizuálne neobmedzujú podkrovný priestor.
rjrbudova_0001 rjrbudova_0002 rjrbudova_0003
Firma RJR využila nadstavbu z väzníkových konštrukcií aj na vytvorenie podkrovných administratívnych priestorov vo vlastnej administratívnej budove.