• P1090405.JPG
  • P1100370.JPG
  • P1100374.JPG
  • P1100377.JPG

INFORMÁCIE O PODPORENÝCH PROJEKTOCH

Zavedenie inovatívnych technológií v nábytkárskej výrobe firmy R.J.R., s.r.o
Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie
Európsky fond regionálneho rozvoja
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu:Stakčínska 141, 069 01 Snina
Názov projektu: Zavedenie inovatívnych technológií v nábytkárskej výrobe firmy R.J.R., s.r.o
Stručný opis projektu:
Projekt má pozitívne dopady na celkovú produkciu firmy. Ukončením realizácie projektu má spoločnosť k dispozícii nové inovované technológie, ktoré napĺňajú ciele spoločnosti. Zadovážením inovatívnej technológie, dokáže firma R.J.R., s.r.o. ponúkať drevostavby na kľúč bez subdodávateľov v oblasti interiérového nábytku a iných nábytkových zriaďovacích predmetov. Obstarávaná technológia bola zvolená tak by jej využitie bolo čím viacúčelovejšie. Vďaka použitiu novej technológie  spoločnosť pružne a spektrálne reaguje na zákaznícke dopyty, zvýšila sa kvalita a efektívnosť produkcie, čo pomáha spoločnosti udržať si už existujúcich odberateľov a umožňuje jej vstup na nové širšie trhy.
Názov a sídlo prijímateľa: R.J.R., s.r.o., Stakčínska 141, 069 01 Snina
Dátum začatia realizácie projektu: 07/2014
Dátum ukončenia realizácie projektu:06/2015
Výška poskytnutého príspevku: 396.900,00 EUR
Poskytovateľ:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
www.economy.gov.sk www.siea.gov.sk