Atypické stavby

Architektúra exteriérov

IMG_pristresok.jpg
Prístrešok z KWH pre viac osobných áut
Most_vyroba_0001 Most_vyroba_0002
Výnimočná stavba z priehradových väzníkov je drevená konštrukcia mostu pre peších.

Most_vyroba_0001

Prístrešok z KVH dreva pre 2 osobné autá.
Voltiz_Snina_0003 Voltiz_Snina_0002 Voltiz_Snina_0004
Výhodu priehradových väzníkov sme využili aj pri výstavbe voltíže v Snine. Priehradové väzníky spojené
v obvodovom venci a podopreté na obvodových podperách v tvare kruhu umožnili vytvoriť voľný priestor
pre voltížne jazdenie bez podporného stĺpu uprostred.

 

 

Architektúra atypických striech

IMG_komunit_cenrum.jpg
Atypická strecha z priehradových väzníkov na Komunitnom centre
IMG_1plavar.jpg IMG_2plavar.jpg IMG_3plavar.jpg
Strešná konštrukcia z drevených priehradových väzníkov na wellness centrum.
Kostol_Svinia_0037 Kostol_Svinia_0038 Kostol_Svinia_0012
Netradičná stavba moderného kostola prekrytá strechou z väzníkových konštrukcií. Väzníky vytvorili interiér kostola bez bariér (stĺpov), aby z každého miesta kostola bol dokonalý výhľad na hlavný oltár.
Dom_smutku_Jasenov_0001 Dom_smutku_Jasenov_0002 Dom_smutku_Jasenov_0003
Atypická strecha domu smútku. Strecha je urobená z priehradových väzníkov spojených v obvodovom venci.
Pre veľkú opakovateľnosť väzníkov tento postup zefektívni a zlacní stavbu atypickej strechy.