Atypické strechy od firmy RJR s.r.o. naše referencie sú zárukov kvality.

Rodinný dom – Humenné Rodinne_domy_0001
Rodinný dom v Humennom bol navrhnutý istým architektom, ktorý technické riešenie a statické riešenie strechy prenechal na našu spoločnosť.

Stavba bola náročná z pohľadu statického, náročná z pohľadu vysokej náročnosti klampiarskych prác a taktiež náročná z pohľadu pokládky krytiny. Ako krytina bola použitá pálená škridla Tondach - Bobrovka. Zvlášť dobre sa zhostili naši chlapci pokládky Bobrovkou oblúkových vežičiek.

Taktiež do pozornosti patrí aj pokládka Bobrovky na extrémne nízky sklon, pričom sa vytvorilo izolačné podstrešie pred samotnou pokládkou Bobrovky na nízkych sklonoch.
1. miesto v kategórii rodinné domy v súťaži
Cechu strechárov na Slovensku v roku 2003
   
RD_humenne
Zaujímavý je príbeh dvoch striech dvoch susedov, ktorí si na základe excelentných referencií firmy RJR Snina
dali na svojich domoch realizovať valbové strechy, pričom RD a garáže sú osobitne zastrešené.
Strešná krytina Tondach.
IMG_3301 IMG_3302
Realizácia atypického efektne pôsobiaceho krovu strechy na penzióne "Família". Náročný kov z priemyselne vyrobených väzníkov, ktorých dokonalé spracovanie a statiku garantuje špeciálny softvér a certifikované výrobné postupy. Náročná konštrukcia strechy s netradičnými tvarmi vikierov zvýrazňuje výnimočnosť budovy penziónu.
IMG_3348 IMG_3346
Strecha reštaurácie "Bowling pri trati" Sedlová strecha v kombinácii s valbovou strechou dáva stavbe jedinečný ráz

 

Atypické strechy

Naše referencie sú zárukov kvality a skúsenosti pri výrobe a realizácia aj tých najnáročnejších projektov.