Ako rastú naše domy

 

1. Betónová platňa pripravená na stavbu domu. Môže byť postavená svojpomocne alebo ako súčasť projektu domu.
2. Stavebné prvky vyrobené v závode v Snine sú privezené na stavenisko a upevnené na betónovú platňu montážnym kovaním
3. Na dome sú zmontované, obvodové panely, priečkové panely, stropné panely. Panely obsahujú rám a OSB dosku.
4. Stenové a stropné panely tvoria po zložení nosnú, staticky bezpečnú sústavu. Opláštenie doskou Fermacel chráni voči požiaru.
5. Krov strechy domu je postavený z certifikovaných priehradových väzníkov, spájaných obojstranne pozinkovanými platničkami
6. Strecha domu obsahuje: impregnované strešné late, kontralate, izolačnú strešnú fóliu, čelové dosky štítov, podbitie OSB doskou
7. Drevené prvky strechy sú upravené proti škodcom
a plesniam. Strecha je pokrytá krytinou Tondach

8. Drevo je prírodný materiál, vyrovnáva svoju vlhkosť, a tým reguluje vlhkosť ovzdušia v stavbe. Ideálna klíma pre alergikov a astmatikov.
9. Účinná tepelná izolácia z vonku chráni dom
pred únikom tepla. Čadičová vlna garantuje odolnosť stavby voči požiaru.
10. Výstavba domu je rýchla trvá 2 - 3 mesiace. Realizácia je možná v každom ročnom období počasie neovplyvňuje výrobu
11. Brúsenie nosných KVH hranolov - nosnej konštrukcie stropu domu garantuje odolnosť nosnej drevenej konštrukcie voči požiaru.
12. Vnútorná izolácia stavby čadičovou vlnou
a paropriepustnou fóliou garantuje vetrotesnosť, odolnosť stien voči požiaru, vlhkosti a hmyzu.
13. Izolácia panelov z čadičovej vlny, inštalačná medzera pre vedenie ELI, ZTI, protipožiarna, samonosná, sádrovláknitá doska Fermacel.
14. Izolácia panelov, utesnenie spojov okien,
okná s tepelným odporom min R-1, garantuje 50%-nú úsporu prevádzkových nákladov domu.
15. Vstup do objektu, steny terasy sa obkladajú biodoskami v súlade severských montovaných domov
16.Dokončovanie stavebných prác
17. Obvodové steny po zateplení sú okrášlené obkladom z pálenej tehly KLINKER
18. Súčasťou výstavby sú aj zemné práce pri kanalizačnej, vodovodnej a plynovej prípojky k novostavbe.