Stropná konštrukcia

Bungalov

- tepelná izolácia medzi trámami
- tepelná izolácia pod trámami
- paronepriepustná fólia
- rošt podhľadu
- sadrokartón

Tepelno-technické vlastnosti stropnej konštrukcie
Koeficient prestupu tepla: U=0.19 W/m K
Tepelný odpor: R=5,34 m K/WViacpodlažný dom

1. alternatíva (spriahnutá konštrukcia, mokrý proces)

- Konečná podlaha 15 mm
- Kročajová izolácia extrudovaný polystyrén 50 mm
- Cementový poter 50 mm s spriahnutý s trámovou konštrukciou
- PE fólia
- OSB 3 doska 22 mm
- Trámová konštrukcia 240 mm
- Tepelná izolácia medzi trámami120 - 240 mm
- Rošt podhľadu
- Sádrokartónový podhľad 12,5 mm

Index stavebnej nepriezvučnosti stropnej konštrukcie
Rw=40 dB.
Spriahnutie cementového poteru s trámovou konštrukciou zabezpečuje dostatočnú únosnosť pre občianske stavby.
2. alternatíva (nespriahnutá konštrukcia, suchý proces)

- Konečná podlaha 15 mm
- 2x sadrovláknitá podlahová doska 12.5 mm
- Kročajová izolácia z minerálnej vlny
- OSB 3 doska 22 mm
- Trámová konštrukcia 240 mm
- Tepelná izolácia medzi trámami120 - 240 mm
- Rošt podhľadu
- Sadrokartónový podhľad 12,5 mm

Index stavebnej nepriezvučnosti stropnej konštrukcie
Rw=37 dB.3. alternatíva (spriahnutá konštrukcia, mokrý proces, priznané trámy)

- Konečná podlaha 15 mm
- Kročajová izolácia extrudovaný polystyrén 50 mm
- Cementový poter 50 mm spriahnutý s trámovou konštrukciou
- OSB 3 doska 22 mm
- Trámová konštrukcia 240 mm

Index stavebnej nepriezvučnosti stropnej konštrukcie
Rw=39 dB.
Spriahnutie cementového poteru s trámovou konštrukciou zabezpečuje dostatočnú únosnosť pre občianske stavby.