Strecha

1. alternatíva

- Strešná krytina
- Lata 50/50
- Kontralata 50/50
- Strešná fólia-poistná hydroizolácia
- Krokva
- Tepelná izolácia medzi krokvami
- Parozábrana
- Horizontálne kovové profily s tepelnou izoláciou
- Vertikálny kovový profil
- Sadrokartón

Tepelnotechnické vlastnosti strešnej konštrukcie
Koeficient prestupu tepla: U=0,188 W/m2.K
Tepelný odpor: R=5,314 m2.K/W


2. alternatíva


- Strešná krytina
- Lata 50/50
- Kontralata 50/50
- Strešná fólia-poistná hydroizolácia
- Krokva
- Tepelná izolácia medzi krokvami
- Parozábrana
- Horizontálne drevené latovanie s tepelnou izoláciou
- Sadrokartón

Tepelno-technické vlastnosti strešnej konštrukcie
Koeficient prestupu tepla: U=0,188 W/m2.K
Tepelný odpor: R=5,314 m2.K/W