Možnosti montovaných stavieb

investor4_3
Požiadavka investora bola postaviť nízkoenergetický rodinný dom so plným využitím podkrovných priestorov.
investor4_1
Spodnú stavbu (pivničné priestory) investor realizoval svojpomocne.
investor4_2
Kvalita prevedených prác bola potvrdená bloower door testom.
 
investor1_3
Požiadavkou investora bolo vytvoriť na časti plochej strechy plne využiteľný priestor, veľký vzdušný bez obmedzenia podpornými stĺpmi či priečkami. Nadstavbu na plochej streche chcel využiť pre výstavbu kancelárie.
investor1_1
Nadstavba celého poschodia budovy je zmontovaná z drevenej panelovej konštrukcie, aby staticky nezaťažovala budovu.
investor1_2
Nadstavba s plochou strechou tvoria po ukončení prác jednoliaty celok. Poschodie je realizované ako drevostavba s nízkymi nárokmi
na spotrebu energie.
 
investor1_3
Požiadavkou investora bolo vytvoriť na časti plochej strechy plne využiteľný priestor, veľký vzdušný bez obmedzenia podpornými stĺpmi či priečkami. Nadstavbu na plochej streche chcel využiť pre výstavbu kancelárie.
investor1_1
Nadstavba celého poschodia budovy je zmontovaná z drevenej panelovej konštrukcie, aby staticky nezaťažovala budovu. Poschodie je realizované ako drevostavba
s nízkymi nárokmi na spotrebu energie.
investor1_2
Strecha z priehradových väzníkov aj nadstavba celého poschodia budovy je podpretá na obvodových múroch, prípadne nosných priečkach tak, že žiadne podporné body (stĺpy) sa v budove nachádzajú.
 
investor1_3
Investor mal požiadavku naprojektovať na plochú strechu nadstavbu s vytvorením bytových priestorov. Ako výstuž bola použitá oceľová konštrukcia, priečky
a obvodové steny tvoria drevené panely.
investor1_1
Nadstavba obývateľného poschodia budovy je zmontovaná
z drevenej panelovej konštrukcie. Strecha je urobená z priehradových väzníkov. Je to najekonomickejšie riešenie z dôvodu veľkej opakovateľnosti rovnakých väzníkov.
investor1_2
Strecha z priehradových väzníkov aj nadstavba celého poschodia budovy tvoria komplex realizovaný ako drevostavba s nízkymi nárokmi na spotrebu energie.