Naše záruky

Financovanie
Poskytujeme garanciu prehľadného financovania
Zákazníkom predkladáme vyvážené zmluvy, kde riziko je vo väčšej miere presunuté na dodávateľa, čiže na nás.

Garancia ceny
Poskytujeme garanciu pôvodne dohodnutej ceny
Ani jeden náš zákazník neplatil viac, ako bolo zmluvne dohodnuté na začiatku výstavby. Naše ceny sú nemenné bez ohľadu na pohyb cien materiálov na svetových trhoch.

Garancia kvality
Nadštandardná kvalita za bezkonkurenčnú cenu

Sme PRVÝ SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ výrobca montovaných stavieb.
Certifikát ETA-11/0029 garantuje


1. štandardizovaný postup práce
2. stavebné prvky, výrobné a montážne postupy sú certifikované
3. kontrola kvality počas procesu výroby aj výstupná kontrola
4. systém riadenia výroby
5. jednoduchosť riešenia a presnosť výroby
6. rýchlosť výstavby, rešpektovanie dohodnutých termínov
7. garancia najefektívnejšej synergie ceny a kvality produktov
8. realizácia v každom ročnom období počasie neovplyvňuje výrobu
9. dokonalá technická dokumentácia, zabezpečená statika
10. garancia všetkých bezpečnostných a protipožiarnych noriem


K Vašim požiadavkám zaujímame vysoko profesionálny a odborný prístup.