Niekolko dôvodov pre lepené drevo, duo a trio hranoly pri výrobe dreveníc

zrub_14

Drevenice z guľatiny sú tzv. kanadské zruby a drevenice z masívnych drevených trámov či hranolov sú tradičné slovenské drevenice. Ďalším základným rozdelením je spôsob výroby zrubovej steny. Stavba môže byť realizovaná remeselnou prácou alebo priemyselnou technológiou.
Pri remeselnom spôsobe sa vychádza z dlhodobej skúsenosti. Tieto sú odovzdávané z generácie na generáciu a pracovné postupy sa v čase menia minimálne. Pri realizácií stavby sa, samozrejme, používajú moderné pracovné nástroje ako motorová píla, vŕtačka a pod. S výrazným zapojením ručnej práce súvisí vyššia prácnosť pri výstavbe, nutnosť sa pohrať s každým kusom a následne to má vplyv na vyššiu cenu realizovanej stavby a dlhšiu dobu realizácie.
Drevenicu s prírodným charakterom možno zrealizovať ako vysoko sofistikovanú konštrukciu vďaka celému radu vyspelých technológií. Spoločnosť R.J.R., s.r.o., pri výrobe dreveníc na CNC technológiách zásadne používa sušené drevené prvky duo a trio hranoly a lamelové lepené drevo.


1. Dokonalá tvarová stabilita
zrub_14

Hranoly duo, trio a lamelové lepené drevo sa vyznačujú vysokou pevnosťou a stabilitou pri namáhaní. Vyrábajú sa pozdĺžnym lepením pri duo a trio hranoloch a pozdĺžnym a priečnym lepením pri lamelovom lepenom dreve zo sušených drevených masívnych prvkov bez akýchkoľvek „typických vád dreva“, ako sú trhliny, nežiaduce sfarbenie dreva, vypadavé suky... Drevené prvky sú vysoko tvarovo stále, čo je aj bezpodmienečne nutné pre až strojárenskú presnosť výroby stien dreveníc na CNC technológiách a pre rýchlu a lacnú montáž drevenice.

2. Rýchlosť výstavby
zrub_14
Výstavba drevenice z duo, trio hranolov prebieha jednoducho a rýchle. Stavba sa poskladá ako stavebnica. Plne opracované duo a trio hranoly s vybratím pre rozvody Eli, Zti s presne vypracovanými rybinovými či prekladanými spojmi sú expedované priamo na stavbu. Samotnú výstavbu môžu realizovať realizačné firmy so základnou tesárskou skúsenosťou. Hranoly sú vyrábané až do dĺžky 13 m a môžu sa osadzovať žeriavom priamo z kamiónu, čím odpadá medziskladová manipulácia. Vďaka vysokej miere prefabrikácie hrubá stavba prízemného bungalovu netrvá dlhšie ako dva , tri dni. Keďže ide o suchú výstavbu, môže sa stavba realizovať bez ohľadu na ročné obdobie.

3. Obývateľnosť stavby hneď po dokončení

Zrubová stavba postavená remeselným spôsobom sa realizuje zo surových resp. polosušených trámov, pričom po výstavbe je nutná tzv. technologická prestávka v trvaní minimálne 6 mesiacov, nakoľko drevo zosychá a stavba „sadá“. Až po ukončení technologickej prestávky sa pristupuje k dokončovaniu finálnych prác. Takto vyrobená drevenica ma dobu výstavby násobne dlhšiu ako drevenice vyrobené z duo a trio hranolov. Drevenica postavená z duo a trio hranolov sa môže ihneď kompletizovať na kľúč a doba realizácie nie je ovplyvnená „sadaním stavby“.

4. Pohoda bývania do každého ročného obdobia

Okrem klasického systému masívnych drevostavieb z lepených zrub_14profilov sa pre náročných klientov na celoročné bývanie vyrábajú aj sendvičové drevenice. Zdôrazňujeme, že aj sendvičový systém je masívna drevostavba. Ide o zrubené nosné steny, medzi ktoré sa vkladá tepelná izolácia z konope, drveného korku či tepelnej minerálnej izolácie. Ide o plnohodnotnú stavbu drevenice. V žiadnom prípade to nie je obloženie nosnej konštrukcie dreveným obkladom. Zatiaľ čo drevenica z lepeného dreva hrúbky 196 mm má súčiniteľ prechodu tepla U = 0,42 W/m2K, sendvičová stena z dvoch lepených hranolov šírky 96 mm a 100 mm s tepelnou izoláciou medzi nimi dosahuje hodnoty U = 0,23 W/m2K. Šírka izolácie je podľa požiadaviek zákazníka. Vzhľadom na čoraz sa zvyšujúce nároky na tepelné izolačné parametre stavieb je toto jedna z ciest, ako vyhovieť súčasným trendom a mať celoročne obývateľnú drevenicu či rodinný dom.

Je dôležité si uvedomiť, že klasické jednoplášťové či sendvičové drevenice z lepených profilov, hranolov duo a trio sú klasickou masívnou drevostavbou, ktoré sú z hľadiska tepelnej ochrany budov unikátne tým, že tepelne izolačnou vrstvou sa stáva len drevo pri jednoplášťových dreveniciach resp. hlavne drevo pri sendvičových dreveniciach. Drevo okrem tepelne izolačných vlastností má všetku schopnosť prevziať aj funkciu statickú, akumulačnú, akustickú a pohľadovú funkciu.

PDF verzia článku