Príbeh strechy 

RD_Melcer_Sirava_0001 RD_Melcer_Sirava_0002
1. Model strechy

2. Návrh, výroba, montáž väzníkov z priehradových konštrukcií
RD_Melcer_Sirava_0003 RD_Melcer_Sirava_0004
3. Krov strechy domu je postavený z certifikovaných priehradových väzníkov, spájaných obojstranne pozinkovanými platničkami
4. Strecha domu obsahuje: impregnované strešné late, kontralate, izolačnú strešnú fóliu, čelové dosky štítov, podbitie OSB doskou
RD_Melcer_Sirava_0006 RD_Melcer_Sirava_0005
5. Drevené prvky strechy sú upravené proti škodcom a plesniam. Strecha je pokrytá krytinou Tondach