Administratívne budovy

2 1
2 1
Strešná konštrukcia administratívnej budovy pozostáva z dvoch konštrukčných celkov. Nad samotným objektom je strešná konštrukcia z drevených priehradových väzníkov. Presahujúca časť strechy je realizovaná z lepeného dreva KWH a TRIO. Strešná krytina je plechová na stojatú dvojitú drážku.
zahradkarstvo_2 zahradkarstvo_1
Výnimočnosť administratívnej budovy a zároveň predajne kvetinárstva v Košiciach zvýraznila netradičná strecha. Časť predajne je prekrytá presvetleným krytím, veľký oblúkový vikier na manzardovej streche podkrovia zvýrazňuje otvorenosť stavby pre zákazníka. Priemyselne vyrobené väzníky, ktorých atypická konštrukcia a statika bola navrhnutá špeciálnym softvérom umožňujú zastrešiť predstavy a uspokojiť požiadavky tých najnáročnejších zákazníkov.
Strešná krytina: živičný šindel
fc_medzilaborce pekaren
Oblúková strecha administratívnej budovy FC Medzilaborce s presvetlením podkrovných priestorov. Strecha je postavená z oblúkových väzníkov.
Strešná krytina: živičné pásy
Sedlová strecha administratívnej budovy Pekárne Valaliky s prísteškami, ktoré pri obidvoch vchodoch zabezpečujú komfort zákazníkom aj dodávateľom.
Strecha je postavená z priehradových väzníkov. Strešná krytina: plechová profilovaná krytina
rjrbudova_0004 policia
Strecha administratívnej budovy firmy RJR s oblúkovými a sedlovým vikierom. Podkrovie je vytvorené
z priemyselne vyrobených väzníkov.
Strešná krytina: Tondach spodná časť je bobrovka, vrchná časť je románska 12 glazúra - večne čistá strecha
Manzardová strecha administratívnej budovy okresného oddelenia polície s podkrovím pre administratívu, postaveným z priemyselne vyrobených väzníkov.
Strešná krytina: živičný šindel strmšia časť, plochá časť strechy asfaltové pásy
hudak policia2
Viacúrovňová strecha administratívnej budovy firmy
so sedlovými vikiermi. Podkrovie je riešené
ako nadstavba z priehradových väzníkov.
Strešná krytina: Bramac
Viacúrovňová strecha administratívnej budovy
s oblúkovými vikiermi. Podkrovie je riešené
ako nadstavba budovy z priehradových väzníkov.
Strešná krytina: živičný šindel
policia_humenne_2 fc_medzilaborce
Rekonštrukcia strechy na obvodnom oddelení polície
v Humennom. Krov valbovej strechy je postavený
z priemyselne vyrobených väzníkov.
Strešná krytina: plechová profilovaná krytina
Výnimočná sedlová strecha v kombinácii s oblúkovou strechou na administratívnej budove FK Košarovce. Strecha je postavená z väzníkov.
Strešná krytina: živičný šindel