Strechy domov

hudak_1 hudak_1
rodinne_domy_0009 hudak_2
4 strechy na obrázkoch sú typickým príkladom opakovaného nákupu strechy. V rámci získanej dôvery sme sa stali rodinným dodávateľom striech pre administratívnu budovu firmy, RD majiteľa firmy, ako aj striech RD jeho všetkých synov. Naoko jednoduchá, v skutočnosti najnáročnejšia z týchto striech je strecha administratívnej budovy firmy. Investor požadoval zrealizovať viacúrovňovú strechu s vikiermi, s úplne voľným podkrovným priestorom.
Statika tejto strechy bola tak náročná, že pri dodržaní voľného podkrovia sme boli nútení drevenú väzníkovú konštrukciu krovu v jednom kritickom bode kombinovať so železným prvkom.
hudak_3 hudak_4 hudak_5
Rodinný dom otca a syna

Strechy na obrázkoch sú ďalším príkladom opakovaného nákupu, keď v rámci získanej dôvery sme sa stali rodinným dodávateľom striech pre otca aj syna.

 

strecha2 chata_3 chata_2
Atypická strecha RD s krytým prístreškom na auto
Valbová strecha zo strešnej krytiny Štiepaná bridlica
Sedlová strecha zo strešnej krytiny Tondach v úprave glazúra
strecha3 strecha4 strecha1
Sedlová strecha s dvoma manzardovými vikiermi RD s vikiermi zo strešnej krytiny Tondach
v úprave glazúra - večne čistá strecha
Sedlová strecha so sedlovými vikiermi RD s vikiermi zo strešnej krytiny Tondach


Manzardová strecha s oblúkovými vikiermi RD s vikiermi zo strešnej krytiny živičný šindel Isola