Strechy školy a bytovky

bytovka1 bytovka2
Manzardová strecha bytovky.
Strešná krytina: Bramac
Manzardová strecha bytovky.
Strešná krytina: asfaltový šindel
strecha1 strecha2
Strecha budovy ZUŠ Levoča. ZUŠ sa nachádza
v atriovej budove. Átrium bolo prepojené presvetleným krytím, aby žiaci boli chránení pred nepriazňou počasia. Strešná krytina Tondach.
Strechy komplexu budov chemického učilišťa Humenné. Investor požadoval najefektívnejšie riešenie strechy pre každú budovu.

skola1 skola2
Valbová strecha ZŠ Bardejov.
Strešná krytina: živičný šindel
Valbová strecha ZŠ Michalovce.
Strešná krytina: živičný šindel