Väzníky použitie

Vyroba_0004 Vyroba_0006
Vyroba_0007 Vyroba_0008
Vyroba_0009Vyroba_0010
Vyroba_0012Vyroba_0013
Vyroba_0014
Vyroba_0005
Výhody

nízke investičné náklady
jednoduchosť riešenia
rýchlosť výroby a montáže
realizácia v každom ročnom období
vylúčený mokrý proces
presnosť prevedenia prvkov vo výrobe
rozpätie do 30 m na dvoch podporách
vysoká variabilita konštrukcie
možnosť zastrešiť akýkoľvek pôdorys
plnohodnotná náhrada za oceľové, drevené lepené a zbíjané krovy
zabezpečená statika vysoká
miera prefabrikácie
ekologicky výrobok

Oblasť použitia

Väzníkové konštrukcie RJR umožňujú vyrobiť a zrealizovať šikmú strechu
až do rozpätia 30 m na dvoch podporách. Jednoduchá je sanácia plochých striech na šikmé.

Použitie pre všetky typy striech:

konštrukcie krovov pre akýkoľvek typ strechy
strešné konštrukcie vhodné do agresívneho prostredia
konštrukcie debnenia pre inžinierske stavby

nadstavby panelových domov
občianskych stavieb
administratívnych budov
celodrevený systém ľahkých nadstavieb
ľahkých hál
rodinných domov
Návrh konštrukcií: Geometrický tvar vychádza z projektovej dokumentácie klienta resp. návrhu našich projektantov, statický výpočet, kalkulácia a výrobne výkresy sú spracované výkonným softvérom, ktorý rieši všetky základné tvary priehradových väzníkov, oblúkových konštrukcií a hambalkové krovy. Ekonomické a spoľahlivé riešenia konštrukcií, ktoré rešpektujú všetky špecifiká konkrétnej strechy.