Väzníky školy

ZS_Michalovce_0003 ZS_Michalovce_0004 ZS_Michalovce_0005
ZŠ Michalovce, strecha postavená z väzníkov, veľká opakovateľnosť rovnakých väzníkov zlacňuje výrobu
a zrýchľuje montáž strechy.
ZS_Poprad_0004 ZS_Poprad_0002 ZS_Poprad_0004
Rekonštrukcia plochej strechy, ZŠ Poprad