Väzníky výroba

Drevené strešné konštrukcie väzníkové so styčníkovými doskami.

Trámy väzníkov sú spájané kovovými spojkami s prelisovanými hrotmi
Drevená strešná konštrukcia je
v tvare priehradových väzníkov

Vyroba_0001 Vyroba_0002 Vyroba_0003
Princíp výroby strešných väzníkových konštrukcií spočíva
v použití drevených prvkov menších profilov hrúbky 50 - 80 mm, šírky 80-120 mm pri diagonálach a pri vonkajšom obvode konštrukcie 120-240 mm. Šírka profilu závisí
od miesta osadenia priehradovej konštrukcie. Ihličnaté rezivo je starostlivo triedené podľa
STN EN 14081-1 a STN 73 1701.
Drevené prvky sa krátia a uhlujú
na základe výstupu z vysoko výkonného softvéru pílou
s automatickým naklápaním
CT 800. Následne sa impregnujú voči drevokazným hubám, plesniam
a hmyzu v impregnačnej vani.
Takto upravené drevené prvky sú spájané obojstranne pozinkovanými kovovými spojkami.
Pre výrobky je vydaný Certifikát systému riadenia výroby 1393-CPD-0023 podľa normy
EN 14250:2004 vydal: Výskumný
a vývojový ústav drevársky Praha. Strešné konštrukcie sú vyrábané vo výrobnom závode v Snine
od roku 1997