Strechy ploché

2_Priem_park_SV_0004 2_Priem_park_SV_0007
Rekonštrukcia plochej strechy budovy v priemyselnom parku
KASS_SNINA_0008 KASS_SNINA_0002 KASS_SNINA_0005
Detaily rekonštrukcie starej strechy objektu KASS Snina
MS_Snina_0008 MS_Snina_0006 MS_Snina_0007
Detaily rekonštrukcie starej strechy materskej školy Snina