Úvod - väzníky

Prečo väzníky od RJR?

bottom_vaznik_3

Spolupracujeme pri - navrhovaní projektu pre stavebné povolenie
- spracovaní realizačnej dokumentácie
- spracovaní skladby strešného plášťa

Zabezpečujeme statiku
- geometrické tvary, statické výpočty, kalkulácia a výrobné výkresy sú spracované softwarom FINE - TRUSS 3D

Máme certifikovanú výrobu
sme prvá spoločnosť v našom obore s certifikátom EN ISO 9001: 2008

Prečo väzníky prečo nie tradičný krov?

bottom_vaznik_2 -lebo vieme zastrešiť aj najnáročnejšie tvary striech
- lebo pri veľkých strechách (školy, bytovky, administratívne budovy)
vieme znížiť čas a cenu montáže strechy o 50%
- lebo vieme konštrukciu väzníkov využiť na všetky konštrukčne náročné
stavby, ktoré potrebujú otvorený priestor bez podporných pilierov
-voltíž, most pre peších, prestrešenia otvorených a uzavretých hál veľkých
rozmerov ( rozpon do 30m)

Chcete podkrovie bez zbytočných pilierov?

- nadstavby celodrevené alebo s podporou oceľovej konštrukciebottom_vaznik_1
- bezbariérové podkrovia, využiteľné ako kancelárske, skladové,
učebné priestory
- ľahké nadstavby na budovy, ktoré staticky nezaťažujú už postavenú stavbu

Chcete rekonštrukciu historickej strechy?

bottom_vaznik_4

- priemyselne vyrobené väzníky umožňujú vyrobiť dokonalú repliku historickej strechy
- podľa pžiadavky je možné vytvoriť využiteľné pokrovie