Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Zruby na celoročnú prevádzku


pre malý indikátor tepelnej vodivosti


Vykurovanie drevenice v zimnom období

Pri každej stavbe je otázka riešenia zabezpečenia tepla v zimnom období a chladu v letnom období. Taktiež je to aj pri drevenici. Jednoznačná odpoveď neexistuje. Musíme sa rozhodnúť aký zdroj energie, čiže aké palivo chceme využívať a pre aký vykurovací systém chceme zrealizovať.


Ako drevenicu vykurovať?


Naša spoločnosť rešpektuje rozhodnutie investora za podmienky dodržania bezpečnostných predpisov. Nám sa ukazuje ako najvhodnejší kombinovaný vykurovací systém.

Konkrétne tepelné čerpadlo vzduch – voda, ktorým sa vyhrieva podlaha a  zároveň ohrieva úžitková voda v kombinácii s teplovzdušným kozubom resp. krbovými kachľami.

Kozub či krbové kachle sú okrasou drevenice a majú významnú priestorovo tvornú funkciu. Zároveň príjemne dopĺňajú vyhriatu podlahu tepelným čerpadlom, ktorý je výrazne energeticky racionálnejší ako priame elektrické kúrenie. Tepelná čerpadlo Vám umožňuje udržiavať stabilnú teplote v drevenici aj v čase keď ju nevyužívate za nízke náklady. Drevenica sa Vám za to odvďačí dlhovekosťou.

Naša spoločnosť odporúča tepelné čerpadlá MIBU /link na MIBU/, ktoré sú výborným kompromisom medzi cenou ,efektivitou a trvanlivosťou.Zatepľovanie obvodových stien drevenice


Slovenské drevenice v súčasnosti sú realizované ako :


* zruby z guľačov ako jednoplášťové zrubové steny

* drevenice z rezaných hranolov ako jednoplášťové zrubové steny

* drevenice z lepených hranolov ako jednoplášťové zrubové steny

* drevenice z BSH lepených hranolov ako dvojplášťové zrubové steny /drevo- tepelná izolácia-drevo/

* drevenice ako sendvičové zrubové steny / z exterieru BSH lepený hranol, od interiéru drevený obklad-tepelná izolácia-drevo/


Na splnenie energetického kritéria nových obytných budov v súlade STN 73 0540-2 treba okrem vhodne zvolenej obalovej konštrukcie realizovať dodatočné opatrenia vo forme tepelnej ochrany ostatných konštrukčných častí stavby, využitia možných tepelných ziskov zo slnečného žiarenia, zabudovania rekuperačného zariadenia, tepelného čerpadla a podobne. Možno však povedať, že pri štandardnom návrhu v súlade s normatívnymi požiadavkami (tepelnotechnické vlastnosti, vzduchová tesnosť) a pri presnom a dôslednom zrealizovaní všetkých konštrukcií a konštrukčných detailov najmä obvodových stien, drevenicové systémy spĺňajú energetické kritérium.

Dlhodobo prebiehajúce výskumy v reálne obývaných domoch úsporu energie na vykurovanie potvrdzujú. Výskum zároveň ukazuje, že skutočné tepelné straty sú v prípade drevenice s BSH hranolov dokonca nižšie ako vypočítané.


Zároveň výskumy potvrdzujú, že zruby z guľačov majú výrazne vyššie čiže horšie tepelné toky cez stenu ako drevenice z hranolov.

(odkaz na obr.: tepelné toky stien drevených obvodových stien)

vysoká akumulačná schopnosť


Prirodzená vlastnosť masívneho dreva – ochrana interiéru pred prehriatím

Pre kvalitu bývania je dôležité, aby v drevenici počas leta prudko nekolísala interiérová teplota a neprehrievala sa.

S toho dôvodu naši architekti starostlivo navrhujú v rámci interiéru kombináciu izolačných a akumulačných povrchových úprav.


V interiérových priestoroch i pri napriek tomu, že sa jedná o drevenicu, architekti navrhnú niektoré časti deliacich zvislých konštrukcií za pecou, krbom alebo kuchyne z hutných keramických prvkov (plná pálená tehla, vápenno-piesková tehla…) z dôvodu vytvorenia tzv. akumulačného jádra. Taktiež sa dbá na vyvážený podiel akumulačných hutných podláh s keramiky a ostatných podláh. Akumulačné jadro nám zabezpečí zmiernenie kolísania teplôt v drevenici v lete i v zime.


Taktiež sa kladie dôraz na akumulačnú a tepelnoizolačnú funkciu na strešný plášť drevenice a to navrhnutím nadkrokvovej izolácie z drevovláknitých dosák (Steico special).


Drevovláknité dosky s izolačných materiálov vykazujú najvyššiu akumulácia tepelného toku a sú najvhodnejším materiálom na drevených stavbách v tomto aspekte.
spracovanie drevenej konštrukcie na CNC


Objemová stabilita lepeného masívneho dreva – presné dielenské spracovanie

Okrem iných už spomínaných kladných aspektov vlastnosti obvodových stien drevenice z pohľadu stavebnej fyziky je nemenej dôležitá vlastnosť a to vzduchotesnosť spojov jednotlivých dielov obvodového plášťa drevenice.


Tie je možné zabezpečiť :

- objemovou stabilitou drevapoužívame lepené sušené drevo BSH,KVH

- presným spracovaním frézovaného detailu spoja – spracovanie jednotlivých drevených prvkov drevenice sa realizuje na cnc zariadeniach s takmer strojárskou presnosťou, okrem iného aj s úpravou aj pre elektrickú inštaláciu vedenú v stenách drevenice

- vložením komprimačnej pásky do styku spoja - vodorovné spoje sú tvorené z viacnásobnej pero-drážky, v ktorých je vložená tesniaca komprimačná páskaPredpríprava na kábelové rozvody ELI a rozvody ZTI

Rozvody káblov po povrchu stien drevenice je jednoduché riešenie avšak je to nevkusné. Je preto potrebné pri výrobe drevenice mať vypracovanú dokumentáciu elektroinštalácie NN a slaboprúdovej inštalácie a jednotlivé kábelové trasy sa pred-pripravia na cnc zariadeniach.