Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Často kladené otázky

1. Dlhodobé pôsobenie na Slovenskom stavebnom trhu

  • Spoločnosti vytvorene pred rokom či dvoma Vám nezaručia úroveň profesionality a kvalitu práce do takej miery ako tie ktoré sú na trhu dlhšie
  • Ak Vám niekto hovorí že ich materská firma v zahraničí existuje už 50 rokov to neznamená, že ich miestny zamestnanec má dostatočné skúsenosti.

2. Členstvo v stavovských organizáciách

  • Stabilné spoločnosti sa združujú v stavovských organizáciách (Cechoch), kde v spolupráci s Vysokými školami a výrobcami materiálov pracujú na zlepšovaní kvality výsledných produktov.

3. Certifikácia výroby

  • Na základe kvality pracovného postupu sú udeľované certifikáty výroby. Najuznávanejším je certifikát EN ISO 9001 garantujúci systém práce s cieľom maximálne uspokojiť zákazníka.

4. Certifikácia produktov

  • Okrem certifikátu na proces výroby je dôležitý certifikát samotného tovaru. Vo všeobecnosti je to v rámci Slovenska certifikát CSK, v rámci Európy CE. Pre drevené zostavy je platný celoeurópsky certifikát ETAG.
  • Ak Vám niekto povie že používa certifikované materiály (drevo, klince,...) neznamená to že má platný certifikát na produkt ako celok. Aj z dobrej múky sa dá upiecť zlý koláč.

5. Vyvážená zmluva

  • Vzťah medzi investorom a dodávateľom musí byť vyvážený. Zmluvy o dielo musia byť jasné zrozumiteľné s konkrétnymi termínmi a sankciami pre obidve zmluvné strany. Súčasťou zmluvy o dielo musí byť aj nacenený výkaz výmer zmluvných prác.

6. Záručná doba

  • Záruka na dielo v zmysle zákona na dobu 5 rokov je vyvážená, Za túto dobu sa počas piatich zimných a letných období ukáže kvalita stavebnej práce. Iná otázka je však pri životnosti zabudovaných materiálov. Tzv. záruky na 30 rokov sú úsmevné. Právne subjekty dodávajúce stavebný materiál spravidla neexistujú 30 rokov.  Pri výbere stavebných materiálov je treba mať zreteľ na dobré meno výrobcu, jeho históriu a je potrebné načúvať odborníkov.