Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Historické strechy

Fotky [10]
Fotky [10]
Fotky [10]
Fotky [10]
Fotky [10]
Fotky [10]
Fotky [10]
Fotky [10]
Meštiansky dom zo 16. storočia

Nová konštrukcia krovu bola osadená nad úroveň pôvodnej strechy. Po osadení jednotlivých hydroizolačných vrstiev nového strešného plášťa na nový krov, došlo následne k demontáži pôvodnej krytiny a pôvodného krovu. Tak sa dosiahla požiadavka neobmedzenia prevádzky počas obnovy strechy a nedošlo k poškodeniu stavby vplyvom atmosférickej vlhkosti. Krov pozostáva z drevených KVH a BSH hranolov. Konštrukcia krovu vytvára dvojpodlažný priestor. Celý priestor je presvetlený svetlíkmi a strešnými oknami ako aj francúzskymi oknami osadenými na dvorovej fasáde. Konštrukcia strechy je zrealizovaná ako priznaná, kde jednotlivé tepelnoizolačné vrstvy sú aplikované nad plný zaklop krovu. Tepelná izolácia strechy je navrhnutá z tepelnoizolačných a akumulačných izolačných platní Steico Special Dry v celkovej hrúbke 320 mm. Navrhované riešenie skladby strešného plášťa zabraňuje prehrievaniu v extrémnych letných teplotách a v zime naopak výborne izoluje. Strešný plášť je riešený dvoma druhmi strešnej krytiny. Toto riešenie reflektuje pôvodné materiálové riešenie strechy historického objektu. Z Hlavnej ulice je to keramická krytina Tondach Bobrovka a z dvornej časti je to plechová falcovaná krytina na dvojitú drážku.

Fotky [1]
Fotky [1]
Fotky [1]
Fotky [1]

Táto stavba je replikou v minulosti fungujúceho vodného náhonu na hámor v obci Zemplínske Hámre. Krov je väzníkový.

Rekonštrukcia sýpky v Zemplínskych Hámroch. Krov je klasický, strešná krytina plastová imitácia dreveného šindľa.

Fotky [2]
Fotky [2]
Fotky [2]
Fotky [2]
Kaštieľ zo 17. storočia

Rekonštrukcia objektov pamiatkovej stavby - Kaštieľ sv. Jozefa v Raslaviciach. Rekonštrukcia pozostávala v odvlhčení spodnej stavby,  rekonštrukcii historickej fasády a strešného plášťa. Krytina TONDACH Bobrovka, vikiere medený plech.

Fotky [3]
Fotky [3]

Replika historickej budovy „Barnov dom“ v Zemplínskych Hámroch, s využitím podkrovných priestorov na edukačné účely.
Krov je klasický, strešná krytina plastová imitácia dreveného šindľa.

Fotky [4]
Fotky [4]
Fotky [4]
Budova z roku 1913

Rekonštrukcia historickej strechy na budove gymnázia v Levoči. Strešná krytina vláknocementové šablóny Cembrit.

Fotky [5]
Fotky [5]
Budova z 13. storočia

Rekonštrukcia historickej strechy divadla v Levoči. Strešná krytina TONDACH.

Fotky [6]
Fotky [6]

Rekonštrukcia historickej strechy budovy bývalej „četníckej stanice“ z obdobia 30-tich rokov minulého storočia v Novej Sedlici. Strešná krytina profilovaný plech.

Fotky [7]
Fotky [7]
Evanjelický kostol z 18. storočia

Rekonštrukcia historickej strechy Evanjelického kostola v Spišskej Novej Vsi. Strešná krytina vláknocementové šablóny Cembrit, falcovaný medený plech

Fotky [8]
Fotky [8]
Historická budova z 13. storočia

Replika historickej strechy budovy „Pracháreň Levoča“ s využitím modernej technológie výstavby. Strešná krytina TONDACH Bobrovka.

Fotky [9]
Fotky [9]
Budova z 18. storočia

Replika historickej strechy na budove Krajského súdu v Prešove, s využitím podkrovných priestorov na administratívne účely. Krov  je väzníkový, strešná krytina TONDACH.