Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Konštrukčný systém

Bungalov

Bungalov
 • tepelná izolácia medzi trámami
 • tepelná izolácia pod trámami
 • paronepriepustná fólia
 • rošt podhľadu
 • sadrokartón

Tepelno-technické vlastnosti stropnej konštrukcie
Koeficient prestupu tepla: U=0.19 W/m K
Tepelný odpor: R=5,34 m K/W

Viacpodlažný dom

1. Alternatíva (spriahnutá konštrukcia, mokrý proces)

1. Alternatíva (spriahnutá konštrukcia, mokrý proces)
 • konečná podlaha 15 mm
 • kročajová izolácia extrudovaný polystyrén 50 mm
 • cementový poter 50 mm spriahnutý s trámovou konštrukciou
 • PE fólia
 • OSB 3 doska 22 mm
 • trámová konštrukcia 240 mm
 • tepelná izolácia medzi trámami 120 - 240 mm
 • rošt podhľadu
 • sádrokartónový podhľad 12,5 mm
Index stavebnej nepriezvučnosti stropnej konštrukcie
Rw=40 dB.
Spriahnutie cementového poteru s trámovou konštrukciou zabezpečuje dostatočnú únosnosť pre občianske stavby.

2. Alternatíva (nespriahnutá konštrukcia, suchý proces)

2. Alternatíva (nespriahnutá konštrukcia, suchý proces)
 • konečná podlaha 15 mm
 • 2x sadrovláknitá podlahová doska 12,5 mm
 • kročajová izolácia z minerálnej vlny
 • OSB 3 doska 22 mm
 • trámová konštrukcia 240 mm
 • tepelná izolácia medzi trámami120 - 240 mm
 • rošt podhľadu
 • sadrokartónový podhľad 12,5 mm

Index stavebnej nepriezvučnosti stropnej konštrukcie
Rw=37 dB.

3. Alternatíva (spriahnutá konštrukcia, mokrý proces, priznané trámy)

3. Alternatíva (spriahnutá konštrukcia, mokrý proces, priznané trámy)
 • konečná podlaha 15 mm
 • kročajová izolácia extrudovaný polystyrén 50 mm
 • cementový poter 50 mm spriahnutý s trámovou konštrukciou
 • OSB 3 doska 22 mm
 • trámová konštrukcia 240 mm


Index stavebnej nepriezvučnosti stropnej konštrukcie Rw=39 dB.
Spriahnutie cementového poteru s trámovou konštrukciou zabezpečuje dostatočnú únosnosť pre občianske stavby.

Strecha

1. Alternatíva

1. Alternatíva
 • strešná krytina
 • lata 50/50
 • kontralata 50/50
 • strešná fólia - poistná hydroizolácia
 • krokva
 • tepelná izolácia medzi krokvami
 • parozábrana
 • horizontálne kovové profily s tepelnou izoláciou
 • vertikálny kovový profil
 • sadrokartón

Tepelnotechnické vlastnosti strešnej konštrukcie
Koeficient prestupu tepla: U=0,188 W/m2.K
Tepelný odpor: R=5,314 m2.K/W

2. Alternatíva

2. Alternatíva
 • strešná krytina
 • lata 50/50
 • kontralata 50/50
 • strešná fólia - poistná hydroizolácia
 • krokva
 • tepelná izolácia medzi krokvami
 • parozábrana
 • horizontálne drevené latovanie s tepelnou izoláciou
 • sadrokartón

Tepelno-technické vlastnosti strešnej konštrukcie
Koeficient prestupu tepla: U=0,188 W/m2.K
Tepelný odpor: R=5,314 m2.K/W