Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Nízkoenergetický drevený dom

Slovenská súčasnosť naväzujúca na tradície severských krajín

                                                                                         - ucelený koncept zdravého a úsporného bývania

 1. správna orientácia domu,
 2. energetická spotreba domu v energetickej triede A0,
 3. využitie pasívnej a aktívnej slnečnej energie,
 4. kvalitne prevedená tepelná izolácia z eko-materiálov,
 5. okná s tepelným odporom od Uw ≤ 0,6 W/(m2 . K),
 6. nízko teplotný vykurovací systém tepelným čerpadlom vzduch-voda,
 7. vetrací systém - rekuperácia so zemným registrom,
 8. úsporné spotrebiče.

.

Prečo sa rozhodnúť pre Dom ktorý energiu šetrí aj získava ?

Špeciálna skladba obalových konštrukcií panelov garantuje rovnosť skutočných nákladov a deklarovaných prevádzkových nákladov.

.

1. Pretože je ekol​ogický

Ekologická výstavba v každom ročnom období.

.

Drevo je obnoviteľný a ekologický materiál. Pri prepočte spotreby energie na výstavbu, prevádzku a likvidáciu budovy vzhľadom na produkciu CO2 má drevo v stavebnej konštrukcii zápornú bilanciu emisií. To znamená, že počas rastu strom pohltí viac škodlivín, ako ich po zabudovaní budova vyprodukuje. Stavebné materiály zabudované v konštrukciách sú recyklovateľné.

Stavbu je teda možné realizovať aj v zimných mesiacoch. Stavba sa zhotovuje tzv. suchým procesom. Po ukončení stavby je objekt ihneď obývateľný, stavba nevyžaduje schnutie z dôvodu uvoľňovania zabudovanej vlhkosti.

.

2. Pre overenú kvalitu

Stály monitoring výrobného procesu.

.

Z dôvodu vlastnej výroby prefabrikovaných panelov pre drevostavby v priestoroch našej spoločnosti v Snine máme dosah na monitoring výrobného procesu.

Dôrazne dbáme na dodržiavanie technologických princípov počas projektovania, výroby drevených prefabrikátov ako aj samotnej montáži stavby.

Výsledkom je produkt, ktorý prináša na trh ekonomické a ekologické bývanie, kde je dôraz kladený hlavne na stabilitu domu a hygienu bývania. (MultiComfort)

.

3. Pre vysokú ohňovzdornosť

Ohňovzdornosť potvrdená výpočtom a praktickou skúškou.

.

Sekcia drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky v spolupráci s akademickou obcou Technickej univerzity Zvolen a Žilinskej univerzity v rámci 7. odbornej konferencie WOOD&FIRE SAFETY 2012 uskutočnila experiment požiaru dvojpodlažného montovaného dreveného domu.

Podarilo sa dosiahnuť minimálnu 45-minútovú požiarnu odolnosť jedného procesu bez toho, aby sa požiar rozšíril na vrchné podlažie domu. Celá konštrukcia odolala deštrukcii ohňa a dom na prvý pohľad zvonku neutrpel nijaké viditeľné konštrukčné poškodenie.

Po 60-tich minútach hasiči požiar uhasili a po vychladnutí požiariska odstránili vnútorné obloženie stien, pričom skonštatovali, že drevo v drevenej konštrukcii zostalo neporušené.

(odkaz na video z experimentu a tlačovú správu)

.

4. Pretože je chladný i teplý

Kombinácie tepelnoizolačných a akumulačných prvkov v konštrukcii domu.

.

V tejto podstrane si dovolíme rozsiahlejšiu úvahu, ktorú si táto doba vyžaduje.

Pre kvalitu bývania je dôležité, aby v dome počas leta prudko nekolísali teploty a neprehrieval sa. To, že dom dobre izolujeme akoukoľvek tepelnou izoláciou s porovnateľným tepelným odporom, funguje výborne v zime. V lete to ale nestačí.

Naši architekti citlivo navrhujú v rámci interiéru kombináciu tzv. teplých a chladných materiálov.

V interiéroch priestorov i napriek tomu, že sa jedná o drevostavbu, architekti navrhnú niektoré časti deliacich stien kuchynského a kúpeľňového jadra z hutných keramických prvkov (plná pálená, nepálená tehla, vápenno-pieskové tehly). Týmto spôsobom sa v dome realizujú tzv. akumulačné jadrá, ktoré zmierňujú kolísanie teplôt v dome v celom ročnom období.

Na strešný a obvodový plášť už v projektovej fáze navrhujeme tepelnoizolačné materiály na báze dreva, ktoré vykazujú okrem vysokých tepelnoizolačných vlastností aj odolnosť pred prehrievaním v letnom období, to značí, že vykazuje dostatočný fázový posun teplôt.

Prečo je v tom rozdiel?

V zime sa v dome kúri a vykurovací systém dokáže flexibilne reagovať. Ak je von „menej zima“ kúri menej. Ak je zima väčšia prikúri viac. Regulácia kúrenia sa snaží teplotu držať na stále konštantnej teplote.

Za predpokladu, že v dome nechceme klímu a chladenie, situácia sa v lete zmení. Vnútri domu nemáme teda flexibilný systém, ktorý reaguje na výkyvy teplôt v exteriéri. Cez deň teplota vonku stúpa aj cez 30 stupňov a noci zase klesá.

Klíma by toto samozrejme riešila, ale nepovažujeme to za zdravé a ani ekonomické riešenie. Hlavne pri bežnej drevostavbe alebo podkrovnom priestore bez akumulačnej masy môže byť toto problém a dom sa môže prehrievať.

Ako si teda pomôcť?

Výberom vhodných materiálov v obvodovej konštrukcii, cez ktorú sa do domu teplo snaží dostať. O to sa postarajú naši architekti.

V drevostavbe aj v podkroviach murovaných domov sú v skladbách konštrukcií zastúpené hlavne tepelné izolácie medzi drevenými hranolmi. A medzi izoláciami sú značné rozdiely. Bežne sa posudzujú podľa parametru súčiniteľ tepelnej vodivosti λ, ktorého jednotka je W(m.K). Udáva ju každý výrobca tepelnej izolácie ako hlavný parameter. Čím je toto číslo nižšie, tým izolácia lepšie v zime izoluje.

Jednotlivé izolácie majú aj iné vlastnosti, ktoré sú síce v katalógoch výrobcov možno spomenuté, ale laik si ich do súvisu s letným prehrievaním nedá.

Z veličín, ktoré sa používajú v stavebnej fyzike, má najlepšiu vypovedaciu schopnosť fázový posun teplotného kmitu. Ten vyjadruje čas, za ktorý prejde amplitúdou teplotného kmitu z jednej strany konštrukcie na druhú. Popisuje teda dynamické chovanie sa konštrukcie.

Ochranu domu pred teplom najviac ovplyvňuje hrúbka, objemová hmotnosť a merná tepelná kapacita izolácie. Od týchto veličín závisí množstvo uskladneného tepla, ktoré izolácie dokáže udržať. Zadržané teplo označuje veličina fázový posun teplotného kmitu Ψ.

Ψ tA1 – tA2, kde tA1 je prvý teplotný kmit J a tA2 je druhý teplotný kmit J.

Fázový posun je čas, počas ktorého prejde teplota z jednej strany konštrukcie na druhú (teda z exteriéru do interiéru). Udáva sa v hodinách.

To je oficiálna definícia… a ak nie ste zdatný vo fyzike, asi Vám táto definícia nepomohla.

.

Takže to teraz skúsime vysvetliť „polopate“.

        Predstavte si, že ráno zasvieti na stenu slnko a bude na ňu „pražiť“ celý deň. Stena sa zahrieva a prenáša postupne teplo do interiéru. V momente, keď sa dostane toto teplo do domu, dom sa začne prehrievať. Preto čím neskôr stena takto prepustí teplo dovnútra, tým lepšie. Ideálny stav je taký, že teplu trvá táto cesta konštrukciou tak dlho, až sa skončí deň. Potom príde večer a vzduch sa vonku začne schladzovať. Keďže teplo ide vždy do chladu, jeho tok sa otočí v stene a pôjde naspäť von. Do domu sa teda ani nedostane. Toto je dlhý fázový posun. Udáva sa v hodinách.

Pre dosiahnutie dlhého fázového posunu je teda dôležité teplo niekde zdržať – uložiť do hmoty, aby neprešlo do interiéru. A čím viac tepla dokážeme uložiť, tým lepšie.

Pre dlhý fázový posun sú preto podstatné akumulačné schopnosti izolácií. Akumulácia tepla je práve to, čo robí rozdiel medzi izoláciami.

Koľko tepla dokáže uskladniť rovnaká hrúbka izolácie závisí tak, ako sme už spomínali od jej hustoty (koľko váži jeden kubický meter) a mernej tepelnej kapacity (koľko tepla dokáže kilo tohto materiálu uskladniť).

Pri výbere izolácie sa často pozerá na cenu. Pri návrhu zvažujeme na prvý pohľad aj drahšie izolácie z dôvodu, že ponúkajú ďalšiu pridanú hodnotu.

Ak zvažujete napríklad technické chladenie v dome a vďaka týmto akumulačným izoláciám by to nebolo potrebné, celková finančná bilancia z energetického hľadiska môže byť dokonca priaznivejšia.

.

Naše záruky

Garancie, ktoré poskytujeme

 • zmluva o dielo vo svojej podstate garantuje, že zákazník nikdy nepríde o svoje finančné prostriedky,
 • garancia pôvodne dohodnutej ceny projektu, pokiaľ nedôjde k zmenám vyžiadaných zákazníkom,
 • prílohou zmluvy o dielo je položkovitý rozpočet a realizačná dokumentácia,
 • garancia najefektívnejšej synergie ceny a kvality produktov,
 • stavebné prvky, výrobné a montážne postupy sú certifikované,
 • štandardizovaný postup práce,
 • dom je zmontovaný na betónovej platni z certifikovaných drevených prvkov vyrobených vo výrobnom závode v Snine,
 • vysoko profesionálny a odborný prístup,
 • budujeme na našich skúsenostiach.

.

Garancia kvality

Čo garantuje kvalitu domu?

Sme PRVÝ SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ výrobca montovaných stavieb.

Certifikát ETA-11/0029 garantuje

 • systém riadenia výroby,
 • rýchlosť a presnosť výroby a montáže, jednoduchosť riešenia,
 • rýchla výstavba od dvoch mesiacov, 
 • realizácia v každom ročnom období - počasie neovplyvňuje výrobu,
 • kontrola kvality počas procesu výroby aj výstupná kontrola,
 • dokonalá technická dokumentácia,
 • zabezpečená statika,
 • nadštandardná kvalita za vyváženú cenu.

​Najlepšia garancia kvality sú referencie od našich spokojných klientov.