Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Strechy domov

Fotky [1]
Fotky [1]
Fotky [1]
Fotky [1]

4 strechy na obrázkoch sú typickým príkladom opakovaného nákupu strechy. V rámci získanej dôvery sme sa stali rodinným dodávateľom striech pre administratívnu budovu firmy, RD majiteľa firmy, ako aj striech RD jeho všetkých synov. Naoko jednoduchá, v skutočnosti najnáročnejšia z týchto striech je strecha administratívnej budovy firmy. Investor požadoval zrealizovať viacúrovňovú strechu s vikiermi, s úplne voľným podkrovným priestorom. Statika tejto strechy bola tak náročná, že pri dodržaní voľného podkrovia sme boli nútení drevenú väzníkovú konštrukciu krovu v jednom kritickom bode kombinovať so železným prvkom.

Fotky [2]
Fotky [2]
Fotky [2]

Rodinný dom otca a syna

Strechy na obrázkoch sú ďalším príkladom opakovaného nákupu, keď v rámci získanej dôvery sme sa stali rodinným dodávateľom striech pre otca aj syna.