Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Zelené strechy

Hlavné rozdelenie zelených striech

Podľa sklonu strechy:

 1. Ploché - sklon strechy do 5°
 2. Šikmé - sklon strechy od 5° do 45°
 3. Strmé - sklon strechy od 45° do 90°

Podľa nárokov na starostlivosť:

 1. Extenzívne - minimálna starostlivosť o strechu (1-2-krát ročne kontrola, odstránenie nežiaducej vegetácie, prihnojenie), použitie rastlín s vysokou regulačnou schopnosťou (machy, rozchodníky), ktoré sa dokážu prispôsobiť extrémnym klimatickým podmienkam (dlhé obdobia sucha).
 2. Intenzívne - intenzívna starostlivosť a údržba (pravidelné zavlažovanie, prihnojovanie, kosenie trávnika, kultivácia, odstránenie nežiaducej vegetácie), vegetáciu strechy tvoria rastliny s estetickou a úžitkovou hodnotou, rozmanitosť rastlín je takmer neobmedzená (trávnik, trvalky, kry, nižšie stromy, úžitkové rastliny).

Pozitívne účinky zelených striech

 1. vyrovnávanie extrémnych teplôt,

 2. produkcia kyslíka,

 3. pohlcovanie oxidu uhličitého,

 4. pohlcovanie hluku,

 5. zníženie prašnosti,

 6. zadržiavanie dažďovej vody,

 7. zvýšenie vlhkosti ovzdušia (zadržaná voda sa odparuje, čo vedie k zlepšeniu mikroklímy),

 8. estetické pôsobenie,

 9. vytvorenie životného priestoru pre drobné živočíchy (hmyz, vtáky),

 10. ochrana hydroizolácie pred degradáciou,

 11. zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti.